Σε κάθε μελέτη εσωτερικής αρχιτεκτονικής γίνεται αποτύπωση της υπάρχουσας οικοδομής ή του σκελετού της οικοδομή , ανάλογα το στάδιο που βρίσκεται... Στη συνεχεία περνιέται στον υπολογιστή. Εκεί διαμορφώνονται οι χώροι που έχει ανάγκη ο κάθε ιδιοκτήτης συμφώνα με κανόνες λειτουργικότητας, εργονομίας και αισθητικής. Απεικονίζονται τα χωρίσματα, τα ανοίγματα και τα έπιπλα στις πραγματικές τους διαστάσεις με κάθε λεπτομέρεια για την αγορά τους αργότερα... Σε αυτό το στάδιο καθορίζονται οι ηλεκτρικές και υδραυλικές παροχές στο ακριβές τους ύψος και θέση  ανάλογα με τη θέση των επίπλων και απεικονίζονται στο σχέδιο ώστε ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός να τα εφαρμόσουν στη πορεία του έργου..  Τέλος σχεδιάζουμε τις ανόψεις ώστε να ορίσουμε τις θέσεις και τα σχεδία για τις γυψοσανίδες οροφής αλλά και τις ηλεκτρολογικές αναμονές για το φωτισμό  των χωρών . Τα σχεδία που παρέχουμε είναι αναλυτικότατα για το κάθε συνεργείο ώστε να προχωρεί το έργο όπως το ονειρεύεστε .