Εσωτερική αρχιτεκτονική μικρής κατοικίας με ηλεκτρολογικά και υδραυλικά στοιχεία.