Διακοσμητική μελέτη airbnb στην Ανάληψη Χερσονήσου. Τρισδιάστατος σχεδιασμός χώρου , επιλογή υλικών, φωτισμού , χρωμάτων και διακοσμητικών αντικειμένων.

Ειρήνη Σηφάκη
Ειρήνη Σηφάκη

  03-01-2024