Με την συνεργασία ικανών επαγγελματιών υλοποιούμε τη μελέτη του χώρου που δημιουργήσαμε σε μορφή σχεδίων. Οργανώνουμε τα εξειδικευμένα συνεργεία για τη ταχύτερη υλοποίηση του έργου σας. Επιβλέπουμε τη λεπτομερή εφαρμογή των κατασκευαστικών σχεδίων . Ευθύνη μας είναι το σωστό εικαστικό αποτέλεσμα του χώρου όπως αυτό έχει μελετηθεί... Διορθώνοντας τυχόν αποκλίσεις από τα σχεδία μας. Με την ανάθεση της επιβλέψεις έργου κερδίζετε χρόνο και πολλες αστοχιες στην αισθητική εικόνα του έργου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της μελέτης.